Agencja Opiekun

Ubezpieczenia życia i zdrowia GRUPOWE

Grupowe ubezpieczenie na życie to program, który spotkamy zwykle w miejscu zatrudnienia. Każdy Pracownik bez względu na staż pracy, swój wiek, czy też zajmowane stanowisko może skorzystać z ubezpieczenia na wcześniej ustalonych warunkach, które skupia się na tym co najważniejsze – zdrowiu i życiu ubezpieczonych oraz ich najbliższych. Dla wielu osób jest ona atrakcyjną alternatywą ubezpieczenia indywidualnego, która zapewni im oraz ich rodzinie odpowiednie środki w razie choroby, wypadku lub innego zdarzenia.

Grupowe ubezpieczenie na życie to również coraz częściej stosowana forma budowania pozytywnego wizerunku firmy, która ma na celu zwiększenie atrakcyjności przedsiębiorstwa na rynku pracy.

W ramach grupowego ubezpieczenia na życie znajdziemy świadczenia chroniące ubezpieczonego oraz jego rodzinę w różnych sytuacjach życiowych związanych z jego życiem i zdrowiem. W szerokim zakresie ochrony, w zależności od potrzeb znajdziemy m.in.:

 • ochronę ubezpieczonego/pracownika w przypadku śmierci z różnych przyczyn;
 • świadczenie w przypadku poważnej choroby;
 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • świadczenie w związku z czasową niezdolnością do pracy;
 • świadczenie z tytułu pobytów w szpitalu;
 • świadczenie w związku z urodzeniem dziecka;

Korzyści dla Ubezpieczonego:

 • zabezpieczenie finansowe w sytuacjach życiowych takich jak np. choroba, pobyt w szpitalu, operacja, wypadek, narodziny dziecka;
 • możliwość objęcia ochroną swoich najbliższych;
 • dopasowanie polisy do indywidualnych potrzeb dzięki możliwości indywidualnego rozszerzenia ubezpieczenia za niską miesięczną dopłatą;
 • szybka wypłata świadczeń. 

Zalety z posiadania polisy grupowego ubezpieczenia na życie dla Twojej firmy:

 • budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy, który dba o bezpieczeństwo i komfort swojego zespołu;
 • korzyści podatkowe;
 • w przypadku spełnienia określonych warunków i finansowaniu składki za swoich pracowników, ubezpieczenie na życie może zastąpić odprawę pośmiertną;
 • elastyczne rozwiązania oraz szeroki wybór oferty pozwala dopasować zakres ochrony zarówno do oczekiwań i potrzeb firmy, jak i pracowników, co pozytywnie wpływa na większą efektywność i motywację w pracy