Agencja Opiekun

Ubezpieczenia ROLNE

Pewny grunt z Opiekunem !

Według Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnymi Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Rolnicy są zobowiązani do wykupienia:

  • obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
  • obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

Gospodarzu !

Opiekun stawia na kompleksowe zabezpieczenie, dlatego oprócz oferty na obowiązkowe ubezpieczenia znajdziesz u nas  zabezpieczenie Ciebie i Twojego gospodarstwa rolnego!

Ubezpieczenie maszyn rolniczych to wyraz odpowiedzialnego myślenia, które może zaowocować w przyszłości. Ceny nowego sprzętu specjalistycznego osiągają nawet miliony złotych. Ochrona m.in. od samozapłonu czy powodzi może obejmować takie sprzęty jak np.:

  • kombajny do zbioru płodów rolnych, sieczkarnie polowe;
  • narzędzia i agregaty uprawowe, siewniki i sadzarki;
  • ciągniki i przyczepy rolnicze, ładowarki.

Ubezpieczenie upraw jest jednym z najważniejszych zabezpieczeń Twojego biznesu. Pogoda lubi płatać nam figle: huragan, deszcz nawalny, przymrozki czy pożar mogą doszczętnie zniszczyć Twoje uprawy. W takiej sytuacji Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci Ci odszkodowanie.

Ubezpieczenie zwierząt zapewnia ochronę zwierząt gospodarskich od szkód spowodowanych m.in. przez uderzenie pioruna, huragan czy pożar.

Ubezpieczenie NNW – bo zdrowie jest najważniejsze! Liczba wypadków zgłaszanych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) co roku jest na bardzo wysokim poziomie. Uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta – to najczęstsze szkody zgłaszane przez rolników. Świadczenia za śmierć czy trwały uszczerbek na zdrowiu to ważny dodatek ochrony zdrowia Rolnika!

Ubezpieczenie Assitance to nie tylko wypłata świadczeń po wystąpieniu szkód. To także bezcenne wsparcie m.in. w trudnej sytuacji zdrowotnej, kiedy zdarzy się np. wypadek czy poważne zachorowanie. Usługi, które są dostępne w ramach takiej pomocy to: domowe wizyty pielęgniarki i lekarza, rehabilitacja, transport medyczny do szpitala i ze szpitala. Do dyspozycji jest także infolinia medyczna.