Agencja Opiekun

Ubezpieczenia NNW

Nieszczęśliwe wypadki zdarzają się każdego dnia, nawet nie zdajemy sobie sprawy jak często.

Nie każdy oczywiście kończy się tragicznie, ale każdy był nieszczęśliwym wydarzeniem, którego wolelibyśmy uniknąć.

Ryzyko nieszczęśliwego wypadku dotyczy każdego z nas. Konsekwencjami wypadku są często bardzo wysokie koszty związane z  leczeniem, rehabilitacją, konsultacjami lekarskimi, specjalistycznymi zabiegami, a niekiedy także trwałą utratą zdolności do nauki czy pracy.

Wypadku ani jego konsekwencji nie można przewidzieć. Można jednak przygotować się na następstwa nieszczęśliwych wypadków poprzez zakup polisy NNW!

Polisa NNW  to najczęściej wybierana dobrowolna ochrona  finansowa  dla ubezpieczonego. W zależności od części ciała, która ucierpiała w nieszczęśliwym zdarzeniu, ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie – obliczane procentowo od całej sumy ubezpieczenia.

 

Zakres ubezpieczenia NNW Indywidualnego może zostać rozszerzony o:

  • dzienne świadczenie szpitalne w związku z hospitalizacją będącą następstwem nieszczęśliwego wypadku,
  • zwrot kosztów rehabilitacji poniesionych na skutek nieszczęśliwego wypadku,
  • zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych (np. protez, ortez, aparatów ortopedycznych, gorsetów, kołnierzy i obuwia ortopedycznego, kuli, lasek )
  • zwrot kosztów operacji plastycznych, które nastąpiły w związku z nieszczęśliwym wypadkiem,

 

Z Opiekunem ubezpieczenie NNW dostępne jest dla każdego!

Taką ochronę można kupić indywidualnie dla dziecka i dla osoby dorosłej. Co ważne ten produkt często daje możliwość samodzielnego decydowania o zakresie ochrony i wysokości odszkodowania, jakie za nieszczęśliwy wypadek wypłaci ubezpieczyciel. Taki produkt można elastycznie dopasować do swoich potrzeb. Pamiętaj, że polisa będzie obowiązywała w życiu codziennym, a także w szkole i w pracy.