Agencja Opiekun

Ubezpieczenia firmowe

Przedsiębiorco, powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej może nieść za sobą ryzyko straty. Lepiej być przezornym i wcześniej pomyśleć o zabezpieczeniu swojej firmy. Pamiętaj, że zdarzenia, które generują ogromne szkody, często mają charakter losowy; kto przewidzi pożar, wandalizm czy włamanie?

Opiekun do każdej oferty firmowej podchodzi elastycznie.

Zakres ubezpieczenia dobierany jest indywidualnie do potrzeb i wymagań danego przedsiębiorstwa.

Rozwiązania ubezpieczeniowe, które dodają pewności w biznesie to:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim, które powstały w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem.

  • Dotyczy czynu niedozwolonego (OC deliktowa)
  • Niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa)

Od ognia i innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży z włamaniem lub rabunku można ubezpieczyć na przykład:

  • budynki i inne nieruchomości
  • maszyny, urządzenia i inne wyposażenie
  • mienie pracowników firmy
  • środki obrotowe
  • wartości pieniężne.

Ubezpieczenie cybernetyczne – w czasach w których działalność firmy prowadzona jest również online, gromadzone dane wymagają odpowiednich zabezpieczeń, by firma nie naraziła się nie tylko na utratę wizerunku, ale również na kary finansowe. Ubezpieczenie cybernetyczne stanowi ochronę przed atakami hakerskimi, ale także przed problemami z siecią czy nawet nieuczciwością pracowników.

W prowadzeniu działalności gospodarczej niemal na każdym kroku można spotkać się z problemami natury prawnej.

W jaki sposób sobie z nimi poradzić? Zakupić ochronę prawną!

Warto pamiętać, że ochrona prawna obejmuje zdarzenia mające bezpośredni związek z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, ale nie obejmuje ochrony interesów prawnych jego życia prywatnego.