Agencja Opiekun

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741) każdy zarządca nieruchomości powinien posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).

Zawód ten nie jest objęty obowiązkiem posiadania licencji, mimo to nie zwalnia to od obowiązku posiadania ubezpieczenia. Obowiązek zawarcia i odnawiania polisy OC leży na każdym, kto wykonuje ten zawód. OC zarządcy nieruchomości ma na celu zapewnić ochronę  w obszarze odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem tego zawodu. Co ważne, taka przymusowa polisa obejmuje także skutki działania osób pracujących pod nadzorem.

Rozporządzenie Ministra Finansów wskazuje, że minimalna kwota na jaką zarządca nieruchomości musi się ubezpieczyć to 50 000 euro. Towarzystwa Ubezpieczeniowe często proponują wyższe sumy ubezpieczenia, które w razie potrzeby pokryją szkodę.

Ubezpieczenie obejmuje:

  • obowiązek wynikający z ustawy,
  • uzupełniające i nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
  • pokrycie kosztów obrony,
  • naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy,
  • oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie,
  • utratę dokumentów,
  • pokrycie kosztów obrony w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym pokrycie rażącego niedbalstwa,
  • ubezpieczenie cyber oraz odpowiedzialność cywilną i administracyjną za naruszenie ustawy RODO – np. wyciek danych
  • naruszenie praw własności intelektualnej.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami! 

Zadzwoń:
☎️ 733 808 780

Napisz:
📧 kontakt@agencjaopiekun.pl

lub odwiedź nasze biura:

w Łodzi:
🏢 ul. Łagiewnicka 54/56, budynek B, 8 piętro
🏢 ul. Andrzeja Struga 49/51
🏢 ul. Przybyszewskiego 113

w Konstantynowie Łódzkim:
🏢 ul. Jana Pawła II 17

lub w Kielcach:
🏢 ul. Leszczyńska 69B